Άλογο δουλειάς στο χωριό Σχοινούδι της Ίμβρου (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_T_012.jpg
Τίτλος
Άλογο δουλειάς στο χωριό Σχοινούδι της Ίμβρου (το 2003)
Περιγραφή
Ίμβρος / Gökçeada. Άλογο στο Σχοινούδι / Ντερέκιοϊ, κοντά στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Είναι δεμένο με σχοινί περασμένο σε πόμολο ξύλινης πόρτας.
Χρόνος λήψης
17/7/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.