Δυτικό Πήλιο (το 2007): Ο αγωγιάτης Κώστας με τον Ντορή που μεταφέρει σταφύλια
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_G_061.jpg
Τίτλος
Δυτικό Πήλιο (το 2007): Ο αγωγιάτης Κώστας με τον Ντορή που μεταφέρει σταφύλια
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Πήλιο, φωτ 61. Ο αγωγιάτης Κώστας και το άλογο Ντορής φορτωμένο με σταφύλια (κοντινό) κατεβαίνουν το καλντερίμι.
Χρόνος λήψης
8/9/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Οίνος / κρασί.
Πήλιο, βουνό.