Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα, Παναγιώτης Μουλλάς (επιστ. επιμ.) σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη (Ερμής, Αθήνα 1980)

Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Η έκδοση των διηγημάτων του Βιζυηνού συνοδεύεται από: Χρονολόγιο «Ο Βιζυηνός και η εποχή του» σσ. β΄-ιδ΄, εκτενές εισαγωγικό Μελέτημα του επιμελητή Π. Μουλλά, «Το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός» σσ. ιζ΄-ρλς΄, και «Κρίσεις για τον Βιζυηνό διηγηματογράφο» σσ. 253-275.

Τα έξι διηγήματα σσ. 1-252 (αναφέρονται εδώ και με τη συντομογραφημένη τους μορφή): «Αμάρτημα» = «Το αμάρτημα της μητρός μου» σσ. 3-27, «Πειραιάς» = «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» σσ. 28-59, «Φονεύς» = «Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου» σσ. 60-103, «Συνέπειαι» = « Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» σσ. 104-167, «Ταξείδιον» = «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» σσ. 168-201, «Μοσκώβ-Σελήμ» = «Ο Μοσκώβ-Σελήμ» σσ. 202-253.

Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βιζυηνός Γεώργιος, συγγραφέας.
Γυναίκες.
Ελλάδα, 19ος αι..
Ελληνική ηθογραφία.
Ελληνική λογοτεχνία.
Ήθη, έθιμα.
Θρακιώτες.
Θρύλοι.
Λαϊκές παραδόσεις.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Πειραιάς.
Ρωμιοσύνη.
Τοπιογραφία.
Τουρκία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.