Τατάκης, Βυζαντινή Φιλοσοφία (1977)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τατάκης, Βυζαντινή Φιλοσοφία (1977)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Τατάκης, Η Βυζαντινή Φιλοσοφία, Λίνος Γ. Μπενάκης (εποπτεία και βιβλιογραφική ενημέρωση), Εύα Κ. Καλπουρτζή (μτφρ.), 5 σειρά Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977)

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
La philosophie byzantine
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Presses Universitaires de France
Τόπος Α΄ έκδ.
Paris
Χρόνος Α΄ έκδ.
1949
Στοιχεία
Επιστημονική πραγματεία-εγχειρίδιο. Σημειώσεις σσ. 289-312. Βιβλιογραφία (εξαντλητική και ενημερωμένη έως το 1976) σσ. 313-368. Ευρετήρια Ονομάτων σσ. 369-378. Σύνολο σελ. 382.
Λέξεις - κλειδιά
Αριστοτέλης, αριστοτελικοί.
Βησσαρίων, Καρδινάλιος.
Βυζαντινά μαθηματικά.
Βυζαντινή αστρονομία.
Βυζαντινή επιστήμη.
Βυζαντινή θεολογία.
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινή παιδεία.
Βυζαντινή φιλοσοφία.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί διανοούμενοι.
Βυζάντιο.
Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός.
Γεώργιος Σχολάριος / Γεννάδιος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Γρηγόριος Ναζιανζηνός.
Γρηγόριος Νύσσης.
Γρηγόριος Παλαμάς, άγιος.
Δημήτριος Κυδώνης.
Έφεσος.
Ησυχασμός.
Θεόδωρος ο Μετοχίτης.
Θωμάς Ακινάτης.
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άγιος.
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός.
Κίνημα Ησυχαστών.
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς.
Μάξιμος ο Ομολογητής.
Μέση Ανατολή.
Μεσοβυζαντινή φιλοσοφία.
Μικρά Ασία.
Μιχαήλ Ψελλός.
Μονοφυσίτες, μονοφυσιτισμός.
Μυστράς.
Νεοπλατωνισμός, νεοπλατωνικοί.
Νεστοριανοί, νεστοριανισμός.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Νικηφόρος Γρηγοράς.
Νικόλαος Καβάσιλας.
Πλάτων, πλατωνικοί.
Πλωτίνος.
Πορφύριος, φιλόσοφος.
Πρόκλος, νεοπλατωνικός.
Πρωτοβυζαντινή φιλοσοφία.
Σιναΐτες θεολόγοι.
Στωικοί.
Συμεών ο Νέος Θεολόγος.
Συνέσιος ο Κυρηναίος.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Υστεροβυζαντινή φιλοσοφία.
Φιλοσοφία.
Ψευδο-Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης.
Ωριγένης.