Τόπος ελαιοφόρος (2007)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τόπος ελαιοφόρος (2007)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γ. Πίκουλας, Ευδοκία Ολυμπίτου, Η. Αναγνωστάκης, Αγγελική Πανοπούλου, Ευαγγελία Μπαλτά, Μιμίκα Γιαννοπούλου, Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Π. Μούτουλας, Δ. Μπούσμπουρας, Γ. Μπουραζάνης, «Ο δε τόπος … ελαιοφόρος». Η παρουσία της ελιάς στην Πελοπόννησο, Ελένη Μπενέκη (επιστ. επιμ.), (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Αθήνα 2007)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-244-102-2
Στοιχεία
Συλλογή 12 μονογραφιών γύρω από την ελιά και το λάδι, την παραγωγή, την αποθήκευση και μεταφορά, τις διάφορες χρήσεις. Σημειώσεις ακολουθούν κάθε άρθρο. Ενδιαφέρον εικονογραφικό υλικό, χαρακτικά και C φωτ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία (αλλά μάλλον σχεδόν εξαντλητική) σσ. 195-203. Σύνολο σελ. 208.
Λέξεις - κλειδιά
Αγριελιά.
Αγροτική κοινωνία.
Αγροτική οικονομία.
Αρχαία τεχνολογία.
Αχαΐα.
Βενετοί, λαδεμπόριο.
Βενετοκρατία.
Βυζαντινές παραγωγικές μονάδες.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή οικονομία.
Γεωμορφολογία.
Δανηλίς, Βυζαντινή αρχόντισσα.
Διατροφή.
Διατροφικός πολιτισμός.
Εθνολογία.
Ελαιοκαλλιέργεια.
Ελαιοκομικά κέντρα.
Ελαιόλαδο / λάδι.
Ελαιοπαραγωγή.
Ελαιοτριβείο.
Ελαιουργία.
Ελαιώνας.
Ελιά.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Εργαλεία.
Ζωοκίνητες μονάδες.
Ηλεία.
Θεραπευτική.
Κεραμική.
Κορινθία.
Λαδεμπόριο.
Λακωνία.
Λατρείες.
Λυχνάρια, καντήλια.
Μάνη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μεσσηνία.
Μεταφορά λαδιού.
Μοναστηριακά τυπικά.
Μοριάς / Μωριάς.
Μύλοι.
Οθωμανική εποχή.
Ολυμπία, αρχαιότητα.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακή ιατρική.
Πάτρα, βυζαντινή.
Πελοπόννησος.
Πελοπόννησος, τοπιογραφία.
Περιηγητές.
Πυρηνελαιουργία.
Σαπούνι.
Σαπωνοποιία.
Ταφικά έθιμα.
Υδροκίνητες μονάδες.
Φραγκοκρατία.
Φυσικό περιβάλλον.
Φωτιστικά μέσα.
Χλωρίδα.
Χρηστικά αντικείμενα.