Άγιος Γεώργιος 1, λίγο πριν από την κατεδάφιση
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD004-111.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος 1, λίγο πριν από την κατεδάφιση
Περιγραφή
Εσωτερικό Αγίου Γεωργίου. Λήψη από το κεντρικό κλίτος προς την δυτική πλευρά της εκκλησίας, πριν αρχίσει η κατεδάφιση. Ο χώρος του ναού, πίσω από τη γραμμή που έχει τραβηχτεί, μαζί με τον νάρθηκα, τον γυναικωνίτη πάνω από τον νάρθηκα, την πρόσοψη (όπου και η κεντρική είσοδος) πρόκειται να κατεδαφιστούν. Πάνω στη γραμμή, οι Τουρκικές Αρχές θα χτίσουν βιαστικά έναν νέο τοίχο, που θα αποτελέσει τον δυτικό εξωτερικό τοίχο του πληγωμένου κτίσματος. Η είσοδος θα μεταφερθεί στη βόρεια πλευρά, όπου θα προστεθεί ένα στενόμακρο χαμηλό κτίσμα για να αντικαταστήσει τον νάρθηκα. Η λήψη έγινε τον Μάιο του 1985.
Χρόνος λήψης
5/1985
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Βασιλική, κτίσμα.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, σύγχρονη.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.