Μακροχώρι Κατεδάφιση 11
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD004-121.jpg
Τίτλος
Μακροχώρι Κατεδάφιση 11
Περιγραφή
Εσωτερικό Αγίου Γεωργίου. H δυτική πλευρά του ναού έχει κατεδαφιστεί. Οι πεσμένες κολόνες που διακρίνονται στήριζαν την προεξοχή-μπαλκόνι του γυναικωνίτη κι αποτελούσαν την αρχή της διπλής κιονοστοιχίας, η οποία σχηματίζει τα τρία κλίτη της βασιλικής. Διακρίνονται, επίσης, οι παλαιοί και οι νέοι τοίχοι της δυτικής πλευράς του ναού. Η λήψη έγινε στις 11 Ιουνίου του 1985.
Χρόνος λήψης
11/6/1985
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, σύγχρονη.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.