Ελληνική παιδεία στην Κων/πολη (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ελληνική παιδεία στην Κων/πολη (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Περιοδικό

Μιχάλης Βασιλειάδης, Ελένη Γιαγτζόγλου, Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Στέλιος Ροΐδης, Συμεών Σολταρίδης, Δημήτρης Φραγκόπουλος, Η ελληνική παιδεία στην Κωνσταντινούπολη Η παιδεία των αγώνων και των δακρύων Βαγγέλης Παναγόπουλος (υπεύθ. έκδοσης) «Ε» Ιστορικά 63 Έκδοση της εφημερίδας Ελευθεροτυπία Αθήνα 28/12/2000

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία
Συνοπτικά άρθρα (ιστορικού και χρονογραφικού χαρακτήρα) για την ελληνική παιδεία στην Πόλη, σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας. Αρχειακές φωτ, μερικές ανέκδοτες. Σύνολο σελ. 50.
Λέξεις - κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Ελληνικά εκπαιδευτήρια.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ζάππειον Παρθεναγωγείον ΚΠ.
Ζωγράφειο Λύκειο.
Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.