Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ακύλας Μήλλας, Σφραγίδες Μητροπόλεων Χαλκηδόνος – Δέρκων (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7957-05-9
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Ιστορική μονογραφία για τον εκκλησιαστικό βίο και τις κοινοτικές δραστηριότητες της πολίτικης Ρωμιοσύνης, τεκμηριωμένη σε πρωτογενείς ενεπίγραφες και γραπτές πηγές: κυρίως σφραγίδες, χάρτινα «νομίσματα» περιορισμένης χρήσης, έγγραφα και επιγραφές (κτητορικές, αναμνηστικές κ.ά.). Επεξεργασία και αποτυπώσεις των πρωτότυπων σφραγίδων: Ιόλη Μήλλα. Σχέδια, σχεδιαγράμματα, χαρτογραφικά σκαριφήματα και φωτ (κυρίως φορητών εικόνων): ο συγγραφέας.

Περιεχόμενα: Μητρόπολις Χαλκηδόνος σσ. 17-165. Πριγκηπόνησα σσ. 166-260. Μητρόπολις Δέρκων σσ. 261-391. Παραπομπές σσ. 393-416. Βιβλιογραφία σσ. 417-424. Γλωσσάριο σσ. 425-428. Ευρετήριο σσ. 429-452. Σύνολο σελ. 456.

Λέξεις - κλειδιά
Αθύρας λίμνη / Μεγάλος Τσεκμετζές / Büyük Çekmece.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βιθυνία.
Βόσπορος.
Δέρκοι / λίμνη Δέρκων / Terkos / Durusu Gölü.
Ελληνισμός.
Επιγραφή, επιγραφές.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θεραπειά / Tarabya.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μακρά Τείχη / Αναστασιανά Τείχη.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Πριγκιποννήσων.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Νόμισμα, νομίσματα.
Οθωμανική εποχή.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Πεδιάδα Ανατολικής Θράκης / Ανατολικοθρακική πεδιάδα.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Πόλη, Ρωμιοί επαγγελματίες.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος.
Ρήγιον λίμνη / Μικρός Τσεκμετζές / Küçük Çekmece.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Τσεκμετζέδες λίμνες.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.