Κρήνη της Βαλιντέ του 1842
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-BAKIR-Yes006.jpg
Τίτλος
Κρήνη της Βαλιντέ του 1842
Περιγραφή
Γεσίλκιοϊ φωτ 06. Η δημόσια βρύση της Βαλιντέ σουλτάνας (μητέρας του Abdülmecid), μαρμάρινη κατασκευή του του 1842: πρόσοψη. Χορηγός του έργου ο Μπογκός μπέι Νταντιάν. Η αδιαφορία για τα μνημεία του παρελθόντος είναι φανερή, μολονότι το κτίσμα έχει καθαριστεί και συντηρηθεί. Προσοχή όμως: το κόκκινο στα μάρμαρα είναι το χρώμα της πολυτελούς πέτρας κι όχι μπογιές όπως μπορεί να υποθέσει κανείς.
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Dadian, Boğos Bey / Νταντιάν Μπογκός μπέης.
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Βρύση / Κρήνη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Καλλιγραφία.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Ύδρευση.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.