Σουρπ Στέφανος, είσοδος συγκροτήματος: η επιγραφή στο υπέρθυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002-003.jpg
Τίτλος
Σουρπ Στέφανος, είσοδος συγκροτήματος: η επιγραφή στο υπέρθυρο
Περιγραφή
Σουρπ Στέπανος / Άγιος Στέφανος αρμ. εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ (Surp Stepanos Ermeni Kilisesi) φωτ
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.