Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος των Αρμενίων: Τα μνήματα των ευεργετών στον βόρειο αυλόγυρο του εκκλ. συγκροτήματος
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002-010.jpg
Τίτλος
Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος των Αρμενίων: Τα μνήματα των ευεργετών στον βόρειο αυλόγυρο του εκκλ. συγκροτήματος
Περιγραφή
Σουρπ Στέπανος / Άγιος Στέφανος αρμ. εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ (Surp Stepanos Ermeni Kilisesi) φωτ 10. Στο ΝΑ τμήμα του μικρού βορεινού αυλόγυρου έχει δημιουργηθεί ένα εντελώς ιδιαίτερο κοιμητήριο, όπου υπάρχουν τα μαρμάρινα μνήματα 15 Αρμενίων. Είναι οι ευεργέτες και μέλη των οικογενειών όσων ενίσχυσαν τον Αγ. Στέφανο και την τοπική Αρμενική Κοινότητα, γυναίκες και άντρες που ευεργέτησαν και όλη την Αρμενική Κοινότητα Κ/Πόλως στη διάρκεια του 19ου αι. Οι περισσότεροι ανήκουν στις οικογένειες Νταντιάν, Ιπρανοσιάν και Ασλάν.
Το ποδήλατο, που το έβαλε κάποιος δίπλα στο καγκελωτό διαχωριστικό, μοιάζει σαν να θέλει να τονίσει ότι η ζωή συνεχίζεται για τους Αρμένιους στο παλαιό χριστιανικό προάστιο και ότι όλα λειτουργούν ακόμα στο πρόσφατα ανακαινισμένο αρμ. εκκλησιαστικό συγκρότημα που γειτονεύει με το Αρμενικό Σχολείο της εδώ κοινότητας.
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Ευεργέτες.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Τάφος.