Τα ωράρια των λειτουργιών (σε τέσσερις γλώσσες)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICCATH-MAR-012a-003.jpg
Τίτλος
Τα ωράρια των λειτουργιών (σε τέσσερις γλώσσες)
Περιγραφή
St Etienne / Άγιος Στέφανος φωτ 003. Πινακίδα αναρτημένη στα κάγκελα: σε τέσσερις γλώσσες (τουρκικά, ιταλικά, γαλλικά κι αγγλικά) αναγράφονται τα ωράρια των λειτουργιών τις καθημερινές, το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς και οι γλώσσες στις οποίες τελείται η κάθε λειτουργία.
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κωνσταντινούπολη, καθολικές εκκλησίες.