Από τον νάρθηκα προς το κεντρικό κλίτος του St Etienne
[Φωτογραφικό υλικό]

TICCATH-MAR-012a-010.jpg
Τίτλος
Από τον νάρθηκα προς το κεντρικό κλίτος του St Etienne
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κωνσταντινούπολη, καθολικές εκκλησίες.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.