«Φιλνταμί», η βυζαντινή κινστέρνα στο Έβδομον / σήμερα Μπακίρκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-001.jpg
Τίτλος
«Φιλνταμί», η βυζαντινή κινστέρνα στο Έβδομον / σήμερα Μπακίρκιοϊ
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 01. Καμάρα στη ΝΔ γωνία της μακριάς εξωτερικής όψης, όπου έχει εγκατασταθεί ένας άστεγος. Εδώ είναι ο πύργος ελέγχου για τη στάθμη του νερού.
>>>> Δείτε την Ταυτότητα του μνημείου και όλο το φωτ υλικό για αυτή την σχεδόν άγνωστη και πολύ εντυπωσιακή βυζαντινή κατασκευή: είναι ό,τι απέμεινε από το ένδοξο Έβδομον, τα παλάτια, τους ναούς και τους στρατώνες του αυτοκρατορικού στρατού. Θυμίζουμε ότι στα ερείπια του Εβδόμου (του πρώτου θρακικού προαστίου έξω από τα Χερσαία Τείχη της Κ/Πολης) ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα το Μακρυχώρι / Μακροχώρι (σήμερα Μπακίρκιοϊ, στον ομώνυμο δήμο).
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβδομον, προάστιο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά κατάλοιπα.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.
Υποδομές.