Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ: τμήμα της νότιας αναστηλωμένης εξωτ. πλευράς
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-006.jpg
Τίτλος
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ: τμήμα της νότιας αναστηλωμένης εξωτ. πλευράς
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 06. Η μακριά νότια πλευρά του κτίσματος. >>> Δείτε και την εσωτερική πλευρά του ίδιου τοίχου στο Συνοδευτικό Υλικό
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.