Η σημερινή είσοδος της βυζαντινής δεξαμενής στο Μπακίρκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-007.jpg
Τίτλος
Η σημερινή είσοδος της βυζαντινής δεξαμενής στο Μπακίρκιοϊ
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Έβδομον / Μπακίρκιοϊ φωτ 07. Η είσοδος στο σημερινό "στάδιο" βρίσκεται στη στενή ανατολική πλευρά. Πίσω: ο ακάλυπτος χώρος της δεξαμενής και στο βάθος οι πολυκατοικίες.
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβδομον, προάστιο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.