Το εσωτερικό της βυζαντινής δεξαμενής στο Μπακίρκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-010.jpg
Τίτλος
Το εσωτερικό της βυζαντινής δεξαμενής στο Μπακίρκιοϊ
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 10. Άποψη από την είσοδο προς το εσωτερικό (σήμερα χώρος αθλημάτων για τη γειτονιά). Στο βάθος: ο μακρύς νότιος τοίχος (μήκους 147 μ και ύψους 11 μ) και οι πολυκατοικίες.
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.