Ο κυκλικός πύργος στη ΝΔ γωνία της κινστέρνας
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-015.jpg
Τίτλος
Ο κυκλικός πύργος στη ΝΔ γωνία της κινστέρνας
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 15. Λήψη από την εσωτερική πλευρά. Ο «πιεσομετρικός» πύργος στη ΝΔ γωνία της δεξαμενής. Πρόκειται για κατασκευή με διπλά τοιχώματα κι ένα κλιμακοστάσιο ανάμεσα. Στο κάτω μέρος του εσωτερικού του πύργου κατέληγε ένας αγωγός που έφερνε το νερό από τη δεξαμενή. Από εδώ μετρούσαν οι υπεύθυνοι τη στάθμη του νερού και έλεγχαν τις διόδους για τη διοχέτευση προς διάφορες κατευθύνσεις. >>> Δείτε και την Ταυτότητα του μνημείου.
Χρόνος λήψης
12/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβδομον, προάστιο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.