Θεοδόσης Γιαννακίδης και Μαρία Γιαννακίδου
[Χορηγός ψηφιοποίησης]

Όνομα
Θεοδόσης Γιαννακίδης και Μαρία Γιαννακίδου