Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Ι. Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια. Μια ελληνική κωμόπολη στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Στοιχεία ιστορίας – πολιτισμού – γλώσσας (Αναφορές στις ελληνικές κωμοπόλεις Σιγή και Μιχαλίτσι) (Ιδιωτική έκδοση, Κοζάνη 1999)

Στοιχεία
Προσφυγική πατριδογνωσία, παλαιότερη (Κουβούκλια, Επαρχία Προύσας, Μικρά Ασία) και σύγχρονη (Ελλάδα). Ερασιτεχνική προσπάθεια καταγραφής των δραστηριοτήτων της δεύτερης γενιάς των Κουβουκλιωτών στη Β. Ελλάδα, κυρίως των κατοίκων του οικισμού Κουβούκλια Κοζάνης. Το Μέρος Β΄ είναι αφιερωμένο στο κουβουκλιώτικο γλωσσικό ιδίωμα και την προφορική παράδοση (σσ. 99-223). Παρατίθεται Κατάλογος 410 λέξεων (σσ. 103-169) και μια σύντομη παρουσίαση της κουβουκλιώτικης γραμματικής (σσ. 175-185). Παράρτημα Β΄ «Μιχαλίτς [Μιχαλίτσι], Σιγή» σσ. 245-255. Η έκδοση συνοδεύεται από 112 BW φωτ. από το αρχείο του συγγραφέα και άλλα οικογενειακά αρχεία. Στο εσωτερικό μέρος των εξωφύλλων υπάρχουν χαρτογραφήμματα με τοποθεσίες του χωριού. Σύνολο σελ. 296.
Λέξεις - κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Βιθυνία.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Ελλάδα.
Ήθη, έθιμα.
Λαογραφία.
Μακεδονία Δυτική.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μικρασιατική Καταστροφή.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Πατριδογνωσία.
Πρόσφυγες.
Προσφυγικό σωματείο.
Προύσα, Βιλαέτι Προύσας.
Ρωμιοσύνη.
Σηροτροφία.