Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασιλική Βλυσίδου, Ελεωνόρα Κουντουρά–Γαλάκη, Στυλιανός Λαμπάκης, Τηλέμαχος Λουγγής, Αλέξιος Σαββίδης, Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος-11ος αι.), σειρά Ερευνητική Βιβλιοθήκη 1, (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, με την τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Αθήνα 1998)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 960-371-006-7 ISSN 1108-3840
Στοιχεία

Σύνολο ερευνών εξειδικευμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος, με θέμα τα βυζαντινά θέματα (διοικητική διαίρεση) της Μικράς Ασίας.

Παρουσίαση σσ. 7-8, Πρόλογος σσ. 9-10, Βραχυγραφίες σσ. 11-34.

Μέρος πρώτο: Τα Μικρασιατικά Θέματα: Β. Βλυσίδου, «Θέμα Ανατολικών» σσ. 69-111, Ε. Κουντουρά-Γαλάκη, «Θέμα Αρμενιάκων» σσ. 113-161, Τ. Λουγγής, «Θέμα Οψίκιον» σσ. 163-200, Β. Βλυσίδου, «Θέμα Θρακησίων» σσ. 201-234, Τ. Λουγγής, «Θέμα Οπτιμάτων» σσ. 235-244, Τ. Λουγγής, «Θέμα Βουκελλαρίων» σσ. 245-257, Στ. Λαμπάκης, «Θέμα Καππαδοκίας» σσ. 259-274, Τ. Λουγγής, «Θέμα Παφλαγονίας» σσ. 275-285, Α. Σαββίδης, «Θέμα Χαλδίας» σσ. 287-297, Στ. Λαμπάκης, «Θέμα Χαρσιανού» σσ. 299-305, Τ. Λουγγής, «Θέμα Λυκανδού» σσ. 307-313, Τ. Λουγγής, «Θέμα Μεσοποταμίας» σσ. 315-319, Α. Σαββίδης, «Θέμα Κολωνείας» σσ. 321-329, Ε. Κουντουρά-Γαλάκη, «Θέμα Σεβαστείας» σσ. 331-335, Α. Σαββίδης, «Θέμα Λεοντοκώμης» σσ. 337-341, Α. Σαββίδης, «Θέμα Χαρπεζικίου» σσ. 343-345, Α. Σαββίδης, «Θέμα Χοζάνου» σσ. 347-348.

Μέρος δεύτερο: Προσωπογραφικοί κατάλογοι σσ. 349-491, όπου οι αξιωματούχοι αναφέρονται κατά θέμα. Ευρετήριο προσώπων σσ. 495-517. Ευρετήριο τόπων σσ. 517-529. Ευρετήριο όρων σσ. 529-538. Σύνολο σελ. 542.

Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αμόριον.
Ανατολία.
Ανατολία, Κεντρικό Οροπέδιο.
Ανατολική Μεσόγειος.
Ανατολικός Πόντος.
Ανατολικών Θέμα / Θέμα Ανατολικόν.
Αρμενία.
Αρμενιάκων Θέμα / Θέμα Αρμενιακόν.
Ασιατική Τουρκία, Νότος / Νότια Τουρκία.
Βιθυνία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βόσπορος.
Βουκελλάριον Θέμα / Θέμα Βουκελλαρίων.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή διοίκηση.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζαντινός στρατός.
Δυτικός Πόντος.
Έδεσσα / Ούρφα.
Ευδόκιμος, όσιος.
Ευφράτης ποταμός.
Έφεσος.
Θέμα, διοικητική ενότητα.
Θεσσαλονίκη.
Θρακησίων Θέμα / Θέμα Θρακησίων / Θρακήσιοι.
Ιωάννης Τζιμισκής, αυτοκράτορας.
Ιωνία.
Καππαδοκία.
Καρία.
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος.
Λάζαρος ο Γαλησιώτης, όσιος.
Λυδία.
Μελιτηνή / Malatya.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μοναστήρια.
Μοναστηριακά τυπικά.
Οπτιμάτοι Θέμα, διοικ. οντότητα.
Οψίκιον Θέμα / Θέμα Οψικίου.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Πόντος.
Σεβάστεια / Sivas, πόλη.
Ταύρος, οροσειρά.
Φρυγία.
Χαλδία, επαρχία.
Χαλιφάτο.