Τζαφερόπουλος, Οδός Πέραν (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τζαφερόπουλος, Οδός Πέραν (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Απόστολος Τζαφερόπουλος, Οδός Πέραν (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1989)

Στοιχεία
Συλλογή άρθρων του Απ. Τζαφερόπουλου, συμβούλου εκπαίδευσης εξωτερικού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, που δημοσιεύτηκαν στον ομογενειακό τύπο της Πόλης μεταξύ 1985 και 1988. Συλλογή από 24 χρονογραφήματα δημοσιευμένα σε διάφορες εφημερίδες (σσ. 11-60), από 11 άρθρα δημοσιευμένα στην Εφηβική Ηχώ (σσ. 63-78), από 5 άρθρα δημοσιευμένα στην Μαθητική Ηχώ (σσ. 81-90), από 2 προλεγόμενα βιβλίων άλλων συγγραφέων (σσ. 93-97) και ένα άρθρο σχετικό με το Παιδικό Θέατρο σσ. 98-99. Σύνολο σελ. 102.
Λέξεις - κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ελληνικό θέατρο.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.