Αγαθίας, Ιστορίαι (2008)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αγαθίας, Ιστορίαι (2008)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αγαθίας ο Σχολαστικός, Ιστορίαι, Αλέξανδρος Αλεξάκης (επιστ. επιμ.), Αλέξανδρος Αλεξάκης (μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 18 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2008)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6736-02-5
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Βυζαντινή πηγή του 6ου αι. Πρωτότυπο και νεοελληνική μετάφραση με εκτενή σχόλια του Αλ. Αλεξάκη. Βιβλιογραφία σσ. 9-15, Εισαγωγή (αναφέρεται κυρίως στον συγγραφέα και το έργο του) σσ. 19-32. Ακολουθεί το σχολιασμένο κείμενο του Αγαθία σσ. 33-747. Ευρετήρια σσ. 749-800, περιλαμβάνονται: Ευρετήριο κυρίων ονομάτων σσ. 751-779, Ευρετήριο όρων σσ. 781-785, Ευρετήριο γεωγραφικών όρων σσ. 787-798, Ευρετήριο σύγχρονων ερευνητών σσ. 799-800. Σύνολο σελ. 806.

Για περισσότερα, δες στα Σχόλια.

Λέξεις - κλειδιά
Αγαθίας ο Σχολαστικός.
Αγία του Θεού Σοφία.
Αθήνα.
Αλανοί.
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Ανθέμιος Τράλλεων.
Αρμενία.
Αρχαιόπολις / Tsighegoji.
Ασιατική Τουρκία.
Βαλκάνια.
Βάνδαλοι, λαός.
Βάρβαροι.
Βελισάριος, στρατηγός.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινός στρατός.
Γεωργία, κράτος.
Γότθοι.
Δον ποταμός / Ντον ποτ..
Δυτική Ασία.
Επιδημίες.
Έρουλοι.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ιβηρία / Γεωργία.
Ιουστινιανός Α΄.
Ιουστινιανός Α΄ πόλεμοι.
Ισίδωρος ο Νέος, αρχιτέκτονας.
Ιταλία.
Καβάδης Α΄.
Καυκάσιοι.
Καύκασος, όρος.
Κολχίδα.
Κόλχοι.
Κοτρίγουροι, λαός.
Κύρος Β΄ ο Μέγας.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λαζική.
Λαζοί.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μαυρίκιος, αυτοκράτορας.
Μέση Ανατολή.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μισιμιανοί, λαός.
Ναρσής, στρατηγός.
Ξέρξης Α΄.
Πάδος ποταμός.
Παύλος ο Σιλεντιάριος, ποιητής.
Πέρσες.
Περσία.
Περσικός πολιτισμός.
Περσικός στρατός.
Προκόπιος Καισαρείας.
Πρώτη Ιουστινιανή / Iustiniana Prima.
Πρωτοβυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πρωτοχριστιανική Β. Αφρική.
Πρωτοχριστιανική Ιταλία.
Ρώμη.
Σαπώρ Α΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σεισμός 557.
Σικελία.
Τάναϊς / Δον ποταμός.
Τίγρης ποταμός / Dicle.
Τούρκοι Ασίας.
Τράλλεις / Αϊδίνι.
Τραπεζούντα.
Τυρρηνικό πέλαγος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φάσις λιμάνι / Πότι.
Φάσις ποταμός / Ριόνι.
Φράγκοι.
Φυσικές καταστροφές.
Χοσρόης Α΄.