Επιγραφή: Οκτώβριος 1831 στο υπέρθυρο του Αγίου Νικόλαου Τόπκαπού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B009b-037.JPG
Τίτλος
Επιγραφή: Οκτώβριος 1831 στο υπέρθυρο του Αγίου Νικόλαου Τόπκαπού
Περιγραφή
Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, φωτ 37. Λήψη από τον εξωνάρθηκα. Η μαρμάρινη επιγραφή στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Δ είσοδος) από τον εξωνάρθηκα προς τον ναό. Η επιγραφή αναφέρεται στην ανοικοδόμηση του 1831. Κάτω διακρίνεται η καμπυλωτή απόληξη της πύλης.
Χρόνος λήψης
23/12/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτέκτονες.
Γιολασιγμάζης Κωνσταντίνος ο Καισαριώτης, αρχιτέκτονας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Καππαδόκες.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Οθωμανική εποχή.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.