Χριστούγεννα στο Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί
[Φωτογραφικό υλικό]

TIF_PHIL _007.jpg
Τίτλος
Χριστούγεννα στο Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί
Περιγραφή
Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί,φωτ 07. Δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο κυρίες που φιλοξεντούνται στο Γηροκομείο
Χρόνος λήψης
25/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Πολίτισσες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Χριστούγεννα.