Το σαλόνι της κυρίας Παπαδοπούλου στο παλαιό Σχολείο
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH031-005.JPG
Τίτλος
Το σαλόνι της κυρίας Παπαδοπούλου στο παλαιό Σχολείο
Περιγραφή
Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα. Στο Σχολείο φωτ 003: Το σαλόνι του σπιτιού της κ. Κυριακής Παπαδοπούλου (ο παλαιός πάνω όροφος του Ρωμαίικου Σχολείου του Τόπκαπου). Πίσω, τα μεγάλα παράθυρα είναι προφανώς παράθυρα μίας σχολικής τάξης.
Χρόνος λήψης
23/12/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Νοικοκυριό.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.