Άγιος Στέφανος, εξωνάρθηκας
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005-089.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, εξωνάρθηκας
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.