Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος: Επιγραφή με τα ονόματα των 15 Αρμενίων ευεργετών και των μελών της οικογένειάς τους
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002-030.JPG
Τίτλος
Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος: Επιγραφή με τα ονόματα των 15 Αρμενίων ευεργετών και των μελών της οικογένειάς τους
Περιγραφή
Σουρπ Στέπανος / Άγιος Στέφανος αρμ. εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ (Surp Stepanos Ermeni Kilisesi) φωτ 12. Η μαρμάρινη πλάκα εντοιχίστηκε εδώ το 1996, όταν ο Αρμ. Πατριάρχης Κ/Πόλεως Καρεκίν Καζαντζιάν (Karekin II Kazanjian, 1990-1998) ανακατασκεύασε το μικρό Κοιμητήριο των Ευεργετών. Στην επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα των 15 μελών της Αρμ. Κοινότητας των οποίων οι τάφοι βρίσκονται εδώ, η χρονολογία γέννησης και θανάτου και σε μερικές περιπτώσεις η συγγένεια τους με τις εξέχουσες αρμενικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα. Στην πλειονότητά τους ανήκαν στη μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια των Νταντιάν.
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευεργέτες.