Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος των Αρμενίων: Το ταφικό μνημείο της Μαριάμ Πεμπέ, 1803-1867, ανάμεσα στα άλλα μνήματα των ευεργετών
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002-033.JPG
Τίτλος
Γεσίλκιοϊ, Σουρπ Στέπανος των Αρμενίων: Το ταφικό μνημείο της Μαριάμ Πεμπέ, 1803-1867, ανάμεσα στα άλλα μνήματα των ευεργετών
Περιγραφή
Σουρπ Στέπανος / Άγιος Στέφανος αρμ. εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ (Surp Stepanos Ermeni Kilisesi) φωτ 13ν. Το ταφικό μνημείο της Μαριάμ Πεμπέ, ακουμπισμένο στον νότιο τοίχο του ιδιόμορφου κοιμητηρίου, είναι το σημαντικότερο σε τούτον τον μικρό αυλόγυρο. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι: η Μαριάμ ήταν σύζυγος του επιχειρηματία και μεγάλου ευεργέτη Μπογκός Σ. Νταντιάν, ο οποίος έκανε γενναιόδωρες δωρεές στην Αρμενική Κοινότητα και προσέφερε ένα αξιόλογο ποσό για να ανοικοδομηθεί και ο παλαιότατος Άγιος Στέφανος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του Γεσίλκιοϊ.
Κοντά στη Μαριάμ έχουν ταφεί και δύο γιοί της, καθώς κι άλλοι συγγενείς.
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Γυναίκες.
Ταφικό μνημείο.