Σουρπ Στέφανος, το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002b-001.JPG
Τίτλος
Σουρπ Στέφανος, το Ιερό
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.