Άγιος Στέφανος, εκκλησιαστικό συγκρότημα: ο ναός
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005-098.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, εκκλησιαστικό συγκρότημα: ο ναός
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Πλουμιστή Σιμοπούλου
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Βασιλική, κτίσμα.
Καμπαναριό.