Άγιος Στέφανος, επιγραφή για την ανακαίνιση του 1995
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005b-116.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, επιγραφή για την ανακαίνιση του 1995
Περιγραφή
Επιγραφή «Βαρθολομαίου Πατριαρχούντος…»
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Πλουμιστή Σιμοπούλου
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.