Άγιος Στέφανος, παράθυρο στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005b-125.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, παράθυρο στον εξωνάρθηκα
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Πλουμιστή Σιμοπούλου
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.