Σουρπ Στέπανος στο Γεσίλκιοϊ (το 2009): Η νότια πλευρά του συγκροτήματος
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-MAR002-037.JPG
Τίτλος
Σουρπ Στέπανος στο Γεσίλκιοϊ (το 2009): Η νότια πλευρά του συγκροτήματος
Περιγραφή
Σουρπ Στέπανος / Άγιος Στέφανος αρμ. εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ (Surp Stepanos Ermeni Kilisesi) φωτ 037. Εξωτερικά το συγκρότημα και η εκκλησία από το parking. Διακρίνονται δευτερεύουσες είσοδοι στην ΝΑ γωνία και η εξωτερική είσοδος του γυναικωνίτη του ναού.
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.