Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος (2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φυλλάδιο

Κ. Θ. Δημαράς, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος. Τέσσερα κείμενα για τον Μανουήλ Γεδεών (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-448-2
Στοιχεία
Εορταστική έκδοση του ΜΙΕΤ με τέσσερις επιφυλλίδες του Κ. Θ. Δημαρά για τον Μανουήλ Γεδεών, που πρωτοδημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Το Βήμα από το 1938 έως το 1976. Εισαγωγή του Δ. Κ. [Διονύσης Καψάλης, διευθυντής του ΜΙΕΤ] με τίτλο: «Επικούρειοι της μελέτης» σσ. 7-10. Επιφυλλίδες: «Ένα ιστορικό τρίπτυχο», 4 Απριλίου 1938, σσ. 11-15, «Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος», 29 Οκτωβρίου 1943, σσ. 16-20, «Μανουήλ Γεδεών», 12 Σεπτεμβρίου 1975, σσ. 21-24, «Μανουήλ Ι. Γεδεών», 26 Νοεμβρίου 1976, σσ. 25-28. Σύνολο σελ. 30.
Λέξεις - κλειδιά
Αγγέλου Άλκης.
Γαβριηλίδης Βλάσης.
Γεδεών Μανουήλ.
Δημαράς, Κ. Θ..
Ελληνισμός.
Ηλιού Φίλιππος, ιστορικός.
Κωνσταντινούπολη.
Λόγιοι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Φαναριώτες.