Ντούμας, «Αιγαίο» 2008
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ντούμας, «Αιγαίο» 2008
Συγγραφέας
Χρήστος Γ. Ντούμας
Τίτλος
«Ο πολιτισμός στο φουρτουνιασμένο Αιγαίο»
Υπότιτλος
«Νησιά, παράκτια ζώνη και ενδοχώρα σε συνεχή πολιτισμική συνομιλία παρήγαν πλούτο, γνώσεις και νεωτερικές ιδέες»
Χρονολογία
28/12/2008
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Εφημερίδα.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Σελίδες
σ. 11
Ιστοσελίδα
http://www.ekathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_28/12/2008_297240
Αρ. σελίδων
2
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο.
Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Ετυμολογία.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Θησέας.
Φυσικό περιβάλλον.