Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων (1453-1913) Φίλιππος Ηλιού (φιλολογ. επιμ.) τ. Β΄ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-442-0
Στοιχεία

Τεκμηριωμένη και αναλυτική ιστορική μελέτη σε δύο τόμους. Στον δεύτερο τόμο:

Κεφάλαιο ΣΤ σσ. 9-85 «Ενοριακοί ναοί – Εκκλησιαστική μουσική – Πανηγύρια ναών και μνήμη αγίων – Αγιάσματα – Προσκυνήματα – Κήρυγμα – Ιεροκήρυκες – Εξομολογητές – Γάμοι ιερέων – Μικτοί γάμοι – Παράνομες συνοικήσεις – Αγένεια μειράκια στις μονές – Σοδομία – Αρνησίθρησκοι – Μνηστείες – Αδελφάτα – Διόρθωση ιεροτελεστικών βιβλίων – Εξισλαμισμοί – Εξωμότες και νεομάρτυρες – Λαθρόβιοι ορθόδοξοι».

Κεφάλαιο Η σσ. 86-120 «Λαϊκοί επίτροποι του κοινού – Οικονομικά του Πατριαρχείου – Καταχρήσεις – Κανονισμοί του Πατριαρχείου – Αναθεωρήσεις των ετών 1865-1869 – Δεύτερη Εθνοσυνέλευση (1879) – Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο».

Κεφάλαιο Θ σσ. 121-179 «Σχολεία – Φιλομουσία κληρικών και λαϊκών – Σιγίλλια υπέρ σχολών – Διδάσκαλοι – Αλληλοδιδακτική – Ονόματα διδασκάλων – Σχολειακοί κανονισμοί – Καταδιωγμός βιβλίων προτεσταντών – Μισθοί και συντάξεις διδασκάλων – Εκκλησιαστική επίβλεψη σχολείων – Σχολικά εγχειρίδια – Βιβλία – Βιβλιοθήκες – Σχολικές εορτές – Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως – Διδάσκαλοι».

Κεφάλαιο Ι σσ. 180-260 «Σχέσεις Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με: Πατριαρχείο Αλεξανδρείας• Πατριαρχείο Ιεροσολύμων• Πατριαρχείο Αντιοχείας• Εκκλησία της Κύπρου• Αρχιεπισκοπή Σινά• Αρχιεπισκοπές Αχριδών και Ιπεκίου• Εκκλησία της Ρωσίας – Ανταγωνισμοί ορθοδόξων πατριαρχείων – Αποικίες ορθοδόξων».

Κεφάλαιο [ΙΑ] σσ. 261-356 «Σχέσεις Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με Εκκλησία Αρμενίων• Ιουδαίους / ισραηλίτες• Καθολική Εκκλησία• Εκκλησία Ιβηρίας• Ουνία, ουνίτες• Γαλλία• Γραικολατίνους• Βενετία• Προτεστάντες• Αγγλικανική εκκλησία – Τάσεις προς ένωση εκκλησιών – Βιβλική εταιρεία και μετάφραση των Γραφών – Αντιδράσεις στις δραστηριότητες των προτεσταντών – Εκδόσεις των ιεραποστόλων – Παλαιοκαθολικοί – Περί κολάκων».

Παράρτημα σσ. 357-473. Ευρετήριο τόμων Α' - Β' σσ. 475-546. Σύνολο σελ. Β' τ. 552.

>>>>> Δες και Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
Λέξεις - κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Βόσπορος.
Γαλατάς / Galata.
Γεδεών Μανουήλ.
Εβραίοι.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μετόχια Μονής Σινά / Σιναϊτικά μετόχια.
Μοναστήρια.
Μπαλατάς / Balat.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οθωμανική εποχή.
Οίκος, οικογένεια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξες Εκκλησίες, οργανισμοί.
Ορθοδοξία.
Παλαιά Πόλη.
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Πατριαρχείο της Σερβίας.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πέραν / Μπέιογλου.
Προτεστάντες.
Πυρκαγιά.
Ρωμιοσύνη.
Φαναριώτες.
Χριστιανορθόδοξος βίος.
Ψαλτική.