Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1965, 2010)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1965, 2010)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χρήστος Σαμουηλίδης, Καραμανίτες. Οι τελευταίοι Έλληνες της Καππαδοκίας (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α.Ε., 4η έκδ. Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-05-1458-2
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Εκδόσεις Φέξη
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1965
Στοιχεία
Ιστορικό μυθιστόρημα με θέμα τη ζωή του καππαδοκικού Ελληνισμού και τον ξεριζωμό των Ρωμιών της Καππαδοκίας από τα πατρογονικά εδάφη. Γλωσσάρι σσ. 461-462. Σύνολο σελ. 462.
Λέξεις - κλειδιά
Ανταλλάξιμοι.
Ελληνική λογοτεχνία.
Ήθη, έθιμα.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Λαογραφία.
Πρόσφυγες.
Ρωμιοσύνη.
Ταύρος, οροσειρά.
Τουρκόφωνοι Ρωμιοί.