Ρωμιοπούλου, Ελληνορωμαϊκά Γλυπτά του ΕΑΜ (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ρωμιοπούλου, Ελληνορωμαϊκά Γλυπτά του ΕΑΜ (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Αρχαιολογικός Οδηγός

Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Ελληνορωμαϊκά Γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σειρά Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 61, (Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων / ΤΑΠΑ, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ΙSBN 978 9602141-090
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Από την Εισαγωγή του βιβλίου: «Τα ελληνορωμαϊκά γλυπτά, δηλαδή τα έργα που κατασκευάστηκαν από τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. έως το τέλος της αρχαιότητας από αθηναϊκά εργαστήρια ή από επηρεασμένα από την αθηναϊκή τέχνη εργαστήρια άλλων περιοχών, όπως των νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου, αλλά και της Μικράς Ασίας, αποτελούν περίπου το ένα τρίτο από το σύνολο των γλυπτών, που εκτίθεται στις αίθουσες ή φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Για την Αθήνα, το τέλος της αρχαιότητας ορίζεται με το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών της ύστερα από το διάταγμα του Ιουστινιανού το 529 μ.Χ.

 . . . Το τμήμα της Συλλογής Γλυπτών που αφορά σε έργα της ρωμαιοκρατίας αποτελείται από επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, επιτύμβια και λατρευτικά αγάλματα, διακοσμητικά αγάλματα και άλλα αντικείμενα, καθώς και εικονιστικές κεφαλές (πορτραίτα) . . . Η συλλογή του Εθνικού Αρχ. Μουσείου προσφέρει μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της δραστηριότητας της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας με προεξάρχοντα το ρόλο του αθηναϊκού εργαστηρίου από την εποχή της ρωμαϊκής Δημοκρατίας έως τα ύστατα χρόνια της αυτοκρατορικής περιόδου. . .»

Σύνολο σελ. 144 (διαστάσεις 28x21). Εξαιρετικές φωτ.

Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αθηναίοι.
Αθλήματα.
Αθλητικές εκδηλώσεις.
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αττική.
Αυτοκράτορες.
Γλυπτική.
Γλυπτό, γλυπτά.
Γυναίκες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μάρμαρο.
Πειραιάς.
Ρωμαϊκή Αθήνα.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.