Σωτηρίου, Κειμήλια Οικουμενικού Πατριαρχείου (1938)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σωτηρίου, Κειμήλια Οικουμενικού Πατριαρχείου (1938)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γεώργιος Α. Σωτηρίου, Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πατριαρχικός ναός και Σκευοφυλάκιον. Μετά 64 πινάκων και 30 εικόνων και σχεδίων εντός κειμένου (Τυπογραφείον «Εστία», Αθήνα 1937)

Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Μονογραφία και ενδεικτικός Κατάλογος εκκλησιαστικής τέχνης έργων που βρίσκονται στο Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο. Σύνολο σελ. 180 (κείμενο με φωτ BW 114 σελ, πίνακες 64 σελ, με μία ή δύο φωτ BW σε κάθε σελ).
Λέξεις - κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη.
Άμφια.
Αργυροχοΐα.
Βυζαντινά χειρόγραφα.
Βυζαντινή μικροτεχνία.
Βυζαντινή τέχνη.
Εκκλησιαστική τέχνη.
Ένδυμα, ενδύματα.
Κειμήλια.
Κεντητική.
Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μικρασιατικές Μητροπόλεις.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Ρωμιοσύνη.
Φορητές εικόνες.
Φώτιος Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Χριστιανική τέχνη.