Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας (1961)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας (1961)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828) (Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (Περίοδος Δευτέρα), αρ. έκδ. 10, Αθήνα 1961)

Λέξεις - κλειδιά
Άρτα.
Βιογραφία.
Βουκουρέστι.
Ελληνική παιδεία.
Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας.
Κλήρος, κληρικοί.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πίζα / Πιζάνοι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.