Βαμβακάς, Θεμελιωτές (2001)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βαμβακάς, Θεμελιωτές (2001)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Ι. Βαμβακάς, Οι θεμελιωτές της δυτικής σκέψης. Ένας διαχρονικός παραλληλισμός μεταξύ προσωκρατικού στοχασμού, Φιλοσοφίας και Φυσικής Επιστήμης σειρά Επιστήμη και Ανθρώπινος Πολιτισμός (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής, Ηράκλειο 2001)

ISBN / ISSN
ISBN 960-524-130-7
Στοιχεία
Πρόλογος σσ. 1-3. Εισαγωγή σσ. 5-8. Η συγκυρία σσ. 9-75. Περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: «Εισαγωγή στους Προσωκρατικούς» σσ. 77-97, «Θαλής» σσ. 99-107, «Αναξίμανδρος» σσ. 109-126, «Αναξιμένης» σσ. 127-138, «Πυθαγόρας» σσ. 139-201, «Ξενοφάνης» σσ. 203-230, «Ηράκλειτος» σσ. 231-298, «Παρμενίδης» σσ. 299-348, «Εμπεδοκλής» σσ. 349-409, «Αναξαγόρας» σσ. 411-440, «Δημόκριτος» σσ. 441-520. Επίλογος σσ. 521-531. Παράρτημα. Σύντομη ιστορική αναδρομή στις καταβολές του Ελληνικού Έθνους σσ. 533-538. Βιβλιογραφία σσ. 539-554. Ευρετήριο ονομάτων σσ. 555-562. Ευρετήριο εννοιών σσ. 563-607. Ευχαριστίες σ. 609. «Ο χρόνος: Χρονολογικός πίνακας» σ. 610. Χάρτης: ο χώρος, ο ελληνικός πολιτισμός κατά την προσωκρατική περίοδο σ. 611. Σύνολο σελ. Ι-ΧΙΙ και 1-612.
Λέξεις - κλειδιά
Άβδηρα.
Αιγαίο.
Αιγυπτιακός πολιτισμός.
Αισχύλος.
Αναξαγόρας, φιλόσοφος.
Αριστοτέλης, αριστοτελικοί.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχιμήδης.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Δίκαιο.
Ελλάδα.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Επιστήμες.
Ευριπίδης.
Έφεσος.
Ησίοδος.
Θαλής ο Μιλήσιος.
Θεολογία.
Θεόφραστος.
Θράκη.
Ιωνία.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Κλασική εποχή.
Μαθηματικά.
Μεγάλη Ελλάδα / Magna Graecia.
Μεσαιωνική εποχή.
Μίλητος.
Νείλος.
Νερό.
Όμηρος.
Ορφέας.
Ορφικός, ορφισμός.
Περικλής.
Πίνδαρος.
Πλάτων / αραβικά Aflatun.
Πλάτων / Πλάτωνας.
Ποίηση.
Προσωπογραφία.
Πυθαγόρας.
Σαμάνες, σαμανισμός.
Σάμος.
Σικελία.
Σόλων ο Αθηναίος.
Συμεών ο Νέος Θεολόγος.
Σωκράτης.
Φιλοσοφία.
Φιλόσοφος.
Φύση.
Χριστιανισμός.
Ψυχή.