Καλύβας, «Τάγματα Ασφαλείας» (2010)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Καλύβας, «Τάγματα Ασφαλείας» (2010)
Συγγραφέας
Στάθης Ν. Καλύβας
Τίτλος
«Τάγματα Ασφαλείας: το φαινόμενο πέρα από τον μύθο»
Υπότιτλος
«Η σχέση τους με τους Γερμανούς κατακτητές ήταν αμφίδρομη»
Χρονολογία
17/12/2010
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Εφημερίδα.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Σελίδες
σ. 27
Ιστοσελίδα
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_17/12/2010_426085
Αρ. σελίδων
2
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Εφημερίδα Η Καθημερινή
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Αρχείο
Λέξεις - Κλειδιά
Γερμανική Κατοχή.
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο / ΕΑΜ.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Ελληνικός Εμφύλιος.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας / ΚΚΕ.
Πελοπόννησος.
Σπέτσες.
Τάγματα Ασφαλείας / Τ.Α..