Ζώρας, Άλωσις και βασιλεία Μωάμεθ (1952)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ζώρας, Άλωσις και βασιλεία Μωάμεθ (1952)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ανάτυπο

Γεώργιος Θ. Ζώρας, Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β΄ του Κατακτητού. Κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν Βαρβερινόν Κώδικα 111 της Βατικανής Βιβλιοθήκης (Τυπογραφείον Μυρτίδου, Αθήνα 1952)

Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Ανάτυπο από τον ΚΒ΄ τόμο της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Σύνολο σελ. 80. Δες και: Ζώρας, Περί την Άλωσιν (1959) = Γεώργιος Θ. Ζώρας, Περί την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως (Σπουδαστήριον ΒΝΦ ΠΑ, 1959) εδώ στο Συνοδευτικό Υλικό.
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Άλωση 1453.
Βενετία.
Βενετοί.
Δούναβης / Ίστρος.
Κωνσταντινούπολη.
Μεχμέτ Β΄ ο Πορθητής.
Μοριάς / Μωριάς.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τραπεζούντα.