Η νότια πλευρά του περίβολου του Αγ. Γρηγορίου κατά μήκος του πλαϊνού σοκακιού
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CATH009-005.JPG
Τίτλος
Η νότια πλευρά του περίβολου του Αγ. Γρηγορίου κατά μήκος του πλαϊνού σοκακιού
Περιγραφή
Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής / Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς των Αρμενοκαθολικών στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ, φωτ 05. Το Γκιουλτεκίν Σοκάκ / Gültekin Sokak (στα δεξιά της κεντρικής οδού Dereboyu Caddesi).
Χρόνος λήψης
31/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενοκαθολικοί.