Συναγωγή Έτζ Αχαγίμ στο Ορτάκιοϊ (το 2006): Η επιγραφή στην εξώπορτα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ-SF-003-003.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Έτζ Αχαγίμ στο Ορτάκιοϊ (το 2006): Η επιγραφή στην εξώπορτα
Περιγραφή
Συναγωγή Έτζ Αχαγίμ, φωτ 003. Η εξώπορτα (κοντινό, λεπτ) στη Β πλευρά του περίβολου και επιγραφή: «ORTAKÖY ETZ AHAYİM MUSEVI SİNAGONU 40». Λήψη από τον κεντρικό δρόμο. Χιόνια.
Χρόνος λήψης
24/1/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εβραίοι Σεφαράντ / Σεφαραδίμ / Sepharad / Sefaradim.
Κωνσταντινούπολη, συναγωγές.
Συναγωγή.