Η Συναγωγή, ο Άγιος Φωκάς και η Γέφυρα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ-SF-003-010.JPG
Τίτλος
Η Συναγωγή, ο Άγιος Φωκάς και η Γέφυρα
Περιγραφή
Συναγωγή Έτζ Αχαγίμ, φωτ 010. Δεξιά διακρίνεται η σημαία της εισόδου της Συναγωγής, στο βάθος ο Άγιος Φωκάς με το καμπαναριό και η πρώτη Γέφυρα του Βοσπόρου πάνω στον κεντρικό δρόμο του Ορτάκιοϊ.
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Γέφυρα.
Εβραίοι Σεφαράντ / Σεφαραδίμ / Sepharad / Sefaradim.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Συναγωγή.