Εβραϊκό Νεκροταφείο Ορτάκιοϊ (το 2011): Η είσοδος
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ-SF-CEM03-001.JPG
Τίτλος
Εβραϊκό Νεκροταφείο Ορτάκιοϊ (το 2011): Η είσοδος
Περιγραφή
Εβραϊκό Νεκροταφείο Ορτάκιοϊ, φωτ 001. Είσοδος του Νεκροταφείου: αριστερά αίθουσες συγκεντρώσεως και δεξιά της εισόδου το σπίτι του φύλακα.
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Νεκροταφείο.