Πεταμένη ενεπίγραφη ταφόπλακα έξω από το Εβραϊκό Νεκροταφείο στο Ορτάκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ-SF-CEM03-008.JPG
Τίτλος
Πεταμένη ενεπίγραφη ταφόπλακα έξω από το Εβραϊκό Νεκροταφείο στο Ορτάκιοϊ
Περιγραφή
Εβραϊκό Νεκροταφείο Ορτάκιοϊ, φωτ 008. Παλαιά ταφόπλακα στο τμήμα που αποκολλήθηκε από το Νεκροταφείο όταν φτιαχνόταν ο δρόμος. Είναι πεταμένη εκτός περιβόλου.
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Ταφόπλακες.